Adler använder slagkraftig typografi, stora bilder och accentfärger för att hjälpa ditt innehåll att sticka ut från mängden. Adler har en visuell framtoning som är mycket särpräglad och unik jämfört med många andra teman i WordPress temaarkiv, och det särskiljer sig också i hur genomarbetat det är. Allt från typografin till användningen av färger visar prov på eftertanke.

Adlers enda egentliga nackdel är att dess responsivitet lämnar en del övrigt att önska.